Tin từ VSC

HỌP TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2021

Thời gian: 01-02-2021

Tình hình dịch bên Covid 19 xảy ra trên toàn thế giới gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người lao động, Tổng công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex cũng không ngoại lệ. Với sự chỉ đạo của Chủ Tịch,...