Liên hệ sản xuất

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX

 • Địa chỉ             : số 04, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
 • MST                : 0313767685
 • Điện thoại       : (84) 028 38 727 312  Fax: (84) 028 38 727 315
 • Email              : info@vinatexvsc.com                   
 • Website          : www.vinatexvsc.com.vn

Thị trường Quốc tế

 • Ông                : Nguyễn Hùng Quý (Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại       : 0918 117 977
 • Email              : hungquy@vinatexvsc.com
 • Ông                : Martin Kim (Giám Đốc Điều Hành FOB Knit)
 • Điện thoại       : 0939 024 469
 • Email              : martinkim@vinatexvsc.com

Phòng Kế hoạch Thị trường – Xuất nhập khẩu

 • Ông                : Nguyễn Quang Hưng (Giám Đốc Điều Hành)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 14
 • Email              : quanghung@vinatexvsc.com
 • Ông                : Giang Kim Hỷ (Trợ Lý Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại       : (84) 094 304 9000
 • Email              : hygk@vinatexvsc.com
 • Bà                   : Hà Thị Thu Hường (Trưởng Phòng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 12
 • Email              : thuhuong@vinatexvsc.com
 • Bà                   : Hồ Thị Thu Ngà (Phó phòng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 84 20
 • Email              : thunga@vinatexvsc.com