Tầm nhìn,sứ mệnh,giá trị cốt lõi

Tầm Nhìn

• Sức mạnh của tập thể và khao khát cống hiến cho nền kinh tế đất nước, VSC không ngừng phấn đấu và trở thành một trong những Tổng Công ty thời trang hàng đầu trong lĩnh vực dệt may.

 

Sứ Mệnh

• Chất lượng, niềm tin khách hàng và hạnh phúc của cán bộ công nhân viên là kim chỉ nam để phân đấu.

 

Giá Trị Cốt Lõi

• Khách hàng là trọng tâm: Khách hàng luôn là trọng tâm trong hoạch định chính sách và chiến lược của Tổng Công ty.

• Trách nhiệm: Với vai trò là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực dệt may. VSC không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh mà còn tích cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện mức sống cho CB – CNV và cho xã hội.

• Sáng tạo và chất lượng: Những yếu tố trung tâm sự sáng tạo là khả năng tạo ra các mẫu thiết kế phù hợp nhất, lựa chọn chất liệu, cải tiến thiết bị và hệ thống sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất. VSC luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt những yêu cầu thị trường và người tiêu dùng.

• Công bằng: Tổng Công ty luôn tạo môi trường làm việc công bằng và cơ hội thăng tiến cho toàn thể CB – CNV

• An toàn: Tổng Công ty luôn quan tâm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho toàn thề CB – CNV trong quá trình làm việc.