Quá trình phát triển

Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex được thành lập vào 21/04/2016 dựa trên Nghị quyết số 05/NQ – TĐDMVN ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dệt May Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313767685 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2016 và cấp thay đồi vào 09/01/2019.

Đến nay Tổng Công ty có đã phát triển được 3 nhà máy may ở Miền Tây: 

      Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu - có quy mô 42480 mét vuông, năng suất lên đến 25 chuyền với 1400 lao động đã đi vào hoạt động ngày 31/05/2016.
                              

 

      Nhà máy may Vinatex Kiên Giang - có quy mô 24428 mét vuông, năng suất lên đến 20 chuyền với 1369 lao động đã đi vào hoạt động ngày 31/05/2016.

 


Nhà máy may Vinatex Cần Thơ - có quy mô 29723,2m mét vuông, năng suất lên đến 29 chuyền với 1480 lao động đã đi vào hoạt động ngày 31/05/2016.