Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX

 • Địa chỉ             : số 04, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM       
 • MST                : 0313767685
 • Điện thoại       : (84) 028 38 727 312 - Fax: (84) 028 38 727 315
 • Email              : info@vinatexvsc.com
 • Website          : www.vinatexvsc.com.vn​

 

 

 Thông Tin Liên Hệ

 • Ông                : Nguyễn Hùng Quý (Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại       : 0918 117 977
 • Email              : hungquy@vinatexvsc.com
 
 • Ông                : Martin Kim (Giám Đốc Điều Hành FOB Knit)
 • Điện thoại       : 0939 024 469
 • Email              : martinkim@vinatexvsc.com

Ông Martin Kim

Phòng Kế hoạch Thị trường – Xuất nhập khẩu

 • Ông                : Nguyễn Quang Hưng (Giám Đốc Điều Hành)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 14
 • Email              : quanghung@vinatexvsc.com
 • Ông                : Giang Kim Hỷ (Trợ Lý Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại       : (84) 0943 049 000
 • Email              : hygk@vinatexvsc.com
 • Bà                   : Hà Thị Thu Hường (Trưởng Phòng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 12
 • Email              : thuhuong@vinatexvsc.com
 • Bà                   : Hồ Thị Thu Ngà (Phó Phòng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 84 20
 • Email              : thunga@vinatexvsc.com

★ Phòng Kế toán Tài chính

 • Ông                : Thân Thành Tuế (Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 82 55
 • Email              : tuett@vinatexvsc.com

★ Phòng Hành chính Nhân sự

 • Ông                : Nguyễn Vân Hạc (Trưởng Phòng Hành Chánh)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 84 33
 • Email              : vanhac@vinatexvsc.com​​
 • Ông                : Võ Văn Hiệp (Trưởng Phòng Lao Động Tiền Lương)
 • Điện thoại      : (84) 028 3872 77 67
 • Email              : hiep.vo@vinatexvsc.com

​★ Phòng Kỹ thuật

 • Ông                 : Trần Văn Khanh (TL - TGĐ kiêm Trưởng phòng kỹ thuật)
 • Điện thoại       : (84) 0939 674 679
 • Email              : dkhanhtv@vinatexvsc.com