Nguyên phụ liệu dệt may có phải công bố hợp quy?

Các công ty trong nước mua vải làm nguyên liệu để sản xuất ra quần áo và xuất khẩu ra nước ngoài, cả nguyên liệu vải và quần áo sản xuất ra người Việt Nam đều không sử dụng.

Bà Hường hỏi, công ty bà bán nguyên phụ liệu thừa đó thì có phải công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (dấu CR) cho vải trước khi đưa hàng ra khỏi nhà máy để giao cho khách hàng hay không? Nguyên phụ liệu thừa đó khi bán đã được chuyển đổi mục đích và xuất hóa đơn GTGT.

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định:

Tại Phụ lục I: Danh mục sản phẩm dệt may (kèm theo mã HS) chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn;

Tại 1.3.1: "Đưa ra thị trường Việt Nam: Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác";

Tại 3.1: "Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)".

Căn cứ quy định nêu trên, theo thông tin do bà cung cấp, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

Các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục I, khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (dấu CR). Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may có trách nhiệm công bố hợp quy. QCVN: 01/2017/BCT không quy định cụ thể tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc công bố hợp quy, trong quá trình thực hiện các bên có liên quan tự thỏa thuận, thống nhất.

Các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục I, không đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam (xuất khẩu), không phải công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (dấu CR).

Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/nguyen-phu-lieu-det-may-co-phai-cong-bo-hop-quy-10222080915252072.htm

baochinhphu