Thị trường trong nước

Năng lực sản xuất

Hiện nay Vinatex có 90 chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại được phân bố đều vào các nhà máy Vinatex Bạc Liêu, Vinatex Cần Thơ, Vinatex Kiên Giang.

Trong đó: 

  • Cần Thơ chuyên sản xuất     : Knit và sport wear
  • Bạc Liêu chuyên sản xuất     : Blouse và knit
  • Kiên Giang chuyên sản xuất : Quần nữ, skirt, suit nữ
 
  Năng lực sản xuất hằng tháng
  • 320.000 Women suits
  • 350.000 Women shirts
  • 1.600.000 Women Trousers
  • 250.000 Women Blazers
  • 900.000 Dressers and Skirts
  • 3.900.000 Knit wear
  • 600.000 Pyjamas