Thị trường trong nước

Năng lực sản xuất

  • Hiện nay Tổng Công ty có 3 nhà máy may: Nhà máy may Vinatex Cần Thơ, Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu và Nhà máy may Vinatex Kiên Giang. Mỗi nhà máy có 30 chuyền, tổng cộng 3 nhà máy 90 chuyền.
  • Cần Thơ chuyên sản xuất hàng: Knit và sport wear
  • Bạc Liêu chuyên sản xuất hàng: Blouse và knit
  • Kiên Giang chuyên sản xuất hàng: Quần nữ, skirt, suit nữ 
 
  Năng lực sản xuất hằng tháng
 
  • 320.000 Women suits
  • 350.000 Women shirts
  • 1.600.000 Women Trousers
  • 25.000 Women Blazers
  • 900.000 Dressers and Skirts
  • 3.900.000 Knit wear