Liên hệ sản xuất

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX

 • Địa chỉ           : số 04, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
 • MST               : 0313767685
 • Điện thoại      : (84) 028 38 727 312 
 • Fax                : (84) 028 38 727 315
 • Email             : info@vinatexvsc.com                   
 • Website         : www.vinatexvsc.com
 
★ Thị trường Quốc Tế
 • Ông               : Nguyễn Hùng Quý (Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại      : 0918 117 977
 • Email             : hungquy@vinatexvsc.com
 
★ Phòng Kế hoạch Thị trường – Xuất nhập khẩu
 • Ông               : Nguyễn Quang Hưng (Giám Đốc Điều Hành)
 • Điện thoại      : (84) 028 3872 73 14
 • Email             : quanghung@vinatexvsc.com
   
 • Bà : Hà Thị Thu Hường (Trưởng Phòng)
 • Điện thoại      : (84) 028 3872 73 12
 • Email             : thuhuong@vinatexvsc.com
   
 • Ông               : Nguyễn Minh Trường (Trưởng nhóm Kinh doanh 1)
 • Điện thoại      : (84) 093 7826613
 • Email             : nguyenben@vinatexvsc.com
   
 • Bà                  : Nguyễn Thị Lưu Luyến (Trưởng nhóm kinh doanh 3)
 • Điện Thoại     : (84) 387 595423
 • Email              : luuluyennguyen@vinatexvsc.com
   
 • Bà                  : Nguyễn Ngọc Trâm (Chuyên Viên Đánh Giá)
 • Điện Thoại     : (84) 0706 385 504
 • Email             : ngoctram@vinatexvsc.com
   
 • Ông               : Nguyễn Phúc Thiện (Chuyên Viên Đánh Giá)
 • Điện Thoại    : (84) 0338 531 000
 • Email             : thiennguyen@vinatexvsc.com