Liên hệ sản xuất

CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX

 • Địa chỉ             : số 04, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
 • MST                : 0313767685
 • Điện thoại       : (84) 028 38 727 312  Fax: (84) 028 38 727 315
 • Email              : info@vinatexvsc.com                   
 • Website          : www.vinatexvsc.com.vn

Thị trường Quốc tế

 • Ông                : Nguyễn Hùng Quý (Tổng Giám Đốc)
 • Điện thoại       : 0918 117 977
 • Email              : hungquy@vinatexvsc.com

Phòng Kế hoạch Thị trường – Xuất nhập khẩu

 • Ông                : Nguyễn Quang Hưng (Giám Đốc Điều Hành)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 14
 • Email              : quanghung@vinatexvsc.com
 • Bà                   : Hà Thị Thu Hường (Trưởng Phòng)
 • Điện thoại       : (84) 028 3872 73 12
 • Email              : thuhuong@vinatexvsc.com
   
 • Ông                : Nguyễn Minh Trường (Trưởng nhóm Kinh doanh 1)
 • Điện thoại       : (84) 093 7826613
 • Email              : nguyenben@vinatexvsc.com
   
 • Bà                  : Đoàn Thị Hồng Ngọc (Trưởng nhóm Kinh doanh 2)
 • Điện thoại      : (84) 090 9080159
 • Email             : ruby.doan@vinatexvsc.com
 • Ông                 : Nguyễn Hoài Mỹ (Trưởng nhóm kinh doanh 3)
 • Điện thoại       : (84) 0903 013 886
 • Email              : mark@vinatexvsc.com

 

 • Bà              : Nguyễn Thị Lưu Luyến (Chuyên Viên Đánh Giá)
 • Điện Thoại : (84) 387 595423
 • Email          : luuluyennguyen@vinatexvsc.com
 • Bà                 : Nguyễn Ngọc Trâm (Chuyên Viên Đánh Giá)
 • Điện Thoại    : (84) 0706 385 504
 • Email             : ngoctram@vinatexvsc.com
   
 • Ông               : Nguyễn Phúc Thiện (Chuyên Viên Đánh Giá)
 • Điện Thoại     : (84) 0338 531 000
 • Email             :  thiennguyen@vinatexvsc.com