Quá trình phát triển

  • Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex được thành lập dựa trên Nghị quyết số 05/NQ – TĐDMVN ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dệt May Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313767685 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 21/04/2016 và cấp thay đồi lần 1 ngày 24/07/2017.
  • Đến nay Tổng Công ty có 3 nhà máy may ở Miền Tây: Nhà máy may Vinatex Cần Thơ, Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu và nhà máy may Vinatex Kiên Giang.
  • Tổng số lao động hiện nay của Tổng Công ty khoảng trên 3.000 lao động.