Image of eventsLễ khánh thành nhà máy May Vinatex Bạc Liêu

Photos other

Hình ảnh văn phòng VSC

Hình ảnh văn phòng VSC

 Team building office block VSC ( 9-10/6/2018)

Team building office block VSC ( 9-10/6/2018)