CHI BỘ TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN NAM – VINATEX TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP CHO 02 ĐẢNG VIÊN MỚI

     Như tất cả chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì thế, việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới vừa có tài vừa có đức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chi bộ Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex với sự quản lý của Tổng Giám đốc, kiêm Bí thư Chi bộ ông: Nguyễn Hùng Quý đã luôn chú trọng công tác tuyển chọn những quần chúng ưu tú để đào tạo, tham gia các lớp Cảm tình Đảng để xây dựng một lực lượng Đảng viên tương lai thật sự có chất lượng, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.


     Qua một thời gian đào tạo, phân công hướng dẫn các quần chúng ưu tú là CB – CNV của Tổng Công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex. Chi bộ cũng đã thực hiện các thủ tục và hoàn thiện hai hồ sơ cho 02 quần chúng: Nguyễn Minh Trường (Nhân viên Phòng KHTT- XNK) và Nguyễn Ngọc Kim Ngân (Nhân viên Phòng KHTT- XNK). Và hai hồ sơ đã được Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam xem xét và Quyết định Kết nạp đối với 02 quần chúng trên.


     Với ý nghĩa đó, ngày 07 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt May Miền Nam - Vinatex long trọng tổ chức lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Minh Trường và Nguyễn Ngọc Kim Ngân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục. Buổi lễ kết nạp với sự chủ trì của đồng chí Bí Thư Nguyễn Hùng Quý cùng sự tham dự của toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

 


Ngày 07/03/2022 Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

 


Đại diện Chi bộ đọc Quyết định Kết nạp Đảng viên

 

     Sau khi nhận quyết định cũng như kỷ niệm chương từ đồng chí Bí thư Chi bộ, Đảng viên mới đã đứng trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

 


Kỷ niệm chương

 


Đảng viên đọc tuyên thệ


     Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng phân công nhiệm vụ cho các Đảng viên hướng dẫn giúp đỡ Đảng viên mới và giao nhiệm vụ, căn dặn, động viên Đảng viên mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững lập trường, tư tưởng vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng, Nhà nước, vì sự nghiệp phát triển của Chi bộ và tổ chức Đảng cấp trên.

 


Đồng chí Bí thư phân công Đảng viên hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới


     Như vậy, Chi bộ Tổng Công ty Dệt May Miền Nam – Vinatex rất lấy làm tự hào vì đã được kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú. Từ đây, chúng tôi có thêm 2 đồng chí cùng mục tiêu, lý tưởng là xây dựng và phát triển Đảng ngày càng vững mạnh hơn. Không riêng Chi bộ, cá nhân 2 đồng chí Đảng viên mới cũng vô cùng tự hào và xúc động vì sự kiện đặc biệt này – ngày các đồng chí trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dù, còn phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng, tuy nhiên với những nỗ lực của 02 đồng chí. Chi bộ tin rằng, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cả về công tác chuyên môn và các công tác Chi bộ giao phó để qua thời gian dự bị, các đồng chí có thể trở thành Đảng viên chính thức. Chúc 02 đồng chí thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt.

 

_VSC_